•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

We gaan al bijna het nieuwe seizoen weer in. Om alles weer even duidelijk te hebben hebben we nog even een paar belangrijke zaken bij elkaar gezet:

Reclame op kleding

Om de juryleden niet te beïnvloeden kan men niet aan de wedstrijd deelnemen in kleding waar reclame of naam, van dansscholen op vermeld is.


Coachen tijdens de wedstrijd

Op internationale wedstrijden is het toegestaan dat er tijdens het dansen één captain of coach voor de dansers zit. Deze coach mag níet meetellen en geen aanwijzigen geven.
Met ingang van het nieuwe seizoen geldt deze regel ook op al onze nationale wedstrijden.

Reclame van derden op onze wedstrijden

Flyers van derden zijn op onze wedstrijden niet toegestaan in de sporthal. Alleen reclame van onze eigen DDS organisatoren voor DDS wedstrijden is toestaan.

Naamswijziging

Met ingang van juli 2017 is onze naam definitief, bij de Kamer van Koophandel, aangepast, in Dutch Dance Sports. Het bankrekeningnummer blijft gelijk, alleen de tenaamstelling wordt: Stg. Dutch Dance Sports te: Eersel.

Eigen muziek

Dansers dienen de muziek voor elke wedstrijd te uploaden via de eigen inlogcode.
De muzieklengte is afhankelijk van de categorie waarin men danst. Raadpleeg hiervoor ons reglement. Iedereen die op eigen muziek danst dient goed naar de tekst te luisteren en te zorgen dat er geen scheldwoorden, discriminerende en/of vernederende woorden in voor komen.
Internationaal wordt hier zeer streng op gelet en ook op onze nationale wedstrijden gaat er strenger op gelet worden.

Danslicenties

Zoals jullie weten horen de dansers de danslicentie te voldoen op de eerste wedstrijd waaraan zij deelnemen. Nieuwe dansers dienen een kopie van hun legitimatiebewijs in te leveren. Het burgerservice nummer mag onleesbaar worden gemaakt
Indien nieuwe dansers op hun eerste wedstrijd niet de kopie ID inleveren én betalen krijgen ze éénmaal een waarschuwing. De volgende wedstrijd ontvangt betrokkenen geen startnummer voordat er aan de regels is voldaan.

Lidmaatschap DDS van dans-sportschool

Omdat het DDS lidmaatschap voor de dansschool per kalenderjaar loopt en de danslicentie per dansseizoen hebben we besloten om dit gelijk te trekken. Dit houdt in dat alle dans- sportscholen die over het gehele jaar 2017 het lidmaatschap hebben voldaan, begin januari een nota krijgen tot en met september 2018. Nieuwe dans- sportscholen ontvangen miv. oktober 2017 de nota per dansseizoen (dus van oktober 2017 t/m september 2018).

EK Walbrzych

Tijdens het EK in Walbrzych werd geconstateerd dat;
  • ingeschreven dansers niet op de wedstrijd zijn gestart zonder dat deze werden afgemeld,
  • dat een danser van een duo werd gewisseld zodat een ongeldig duo op de vloer stond.
Beide punten hebben als gevolg dat hierdoor een andere solo of duo danser geen kans heeft gehad om deel te nemen. Betreffende dansscholen hebben van Dutch Dance Sports een waarschuwing ontvangen.

Aanpassingen bij Performing Arts

Naam voor groepen en formations

Om de juryleden niet te beïnvloeden zal op de wedstrijden geen naam van de dansschool worden genoemd. Om dezelfde reden vragen wij de dansscholen om de groepen en formations een neutrale, naam te geven.

Samenvoegen van jazz en moderne dans

Met ingang van het nieuwe seizoen wordt Jazz en Modern samengevoegd tot ‘contemporary dance’.

Regio wedstrijden

Nieuw in het seizoen 2017-2018 zijn de regio wedstrijden, uitsluitend bedoeld voor de klasse 'Rookie', dus níet voor PreChamps, Masters of Stars.
Onder 'Rookie' verstaat DDS beginnende wedstrijddansers.
De regiowedstrijden zijn laagdrempelige wedstrijden bij jou om de hoek om kennis te maken met de wedstrijd danssport.
Er zijn 4 regio’s met ieder een eigen wedstrijdagenda:
- Noordwest - Noordoost
- Zuidwest - Zuidoost
In eerste instantie zal de nadruk liggen op Hip Hop, maar organisatoren zijn vrij om ook andere stijlen toe te voegen. Alles met inachtneming van de lengte van de wedstrijd.
Daar deze wedstrijden slechts een opstap zijn naar het grotere werk is hiervoor geen lidmaatschap vereist. We hanteren een aangepast Dutch Dance Sports Regio Reglement (niet te verwarren met het nationale reglement).

Voor alle dansers

We wensen alle dansers weer een heel sportief wedstrijd seizoen toe en doen ons uiterste best om er weer een prachtig seizoen van te maken. Te beginnen deze week met het EK Ballet in St. Petersburg en volgende week met het WK in Denemarken. ToiToi voor alle dansers die DDS daar weer gaan vertegenwoordigen.

En natuurlijk zien we iedereen weer heel graag terug op onze eerste ranking wedstrijd van het seizoen: 4 november HipHop ranking in Roermond.

Bestuur en officials Dutch Dance Sports
facebook_page_plugin