Dutch Dance Sports bevordert de danssport door het organiseren van wedstrijden op het gebied van Streetdance (o.a. HipHop, Breakdance, Electric Boogie, Streetdance Show), Performing Arts (o.a. Ballet, Belly Dance, Contemporary, Show Dance) en Couple Dance (Salsa).
Informatie over deze dansen is ondergebracht in aparte 'Secties' van deze website.

Beknopte informatie over onze organisatie treft u hier aan. Voor een duidelijk beeld over onze organisatie en de eventuele (on)mogelijkheden voor u, raden wij u aan het reglement eens door te lezen. Als er dan nog additionele vragen zijn, kunt u die ten alle tijden stellen aan de mensen van ons secretariaat.

Doelstelling

Het doel van Dutch Dance Sports is het bevorderen der beoefening van de diverse dansen zoals Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Belly Dance, Contemporary, Show Dance, etc. volgens de richtlijnen en categorieën van Dutch Dance Sports.

Dutch Dance Sports tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen van de organisatie van toernooien op nationaal en internationaal gebied in samenwerking met International Dance Organization.
  • Het organiseren van opleidingscursussen voor trainers en juryleden, geheel in overeenstemming met de nationale en internationale richtlijnen.
  • Het onderhouden van een officieel verenigingsorgaan, alsmede van boekwerken en/of geschriften op het gebied van voormelde doelstelling.
  • Het op alle mogelijke wijzen bevorderen en steunen der beoefening van de dans.

De doelstelling van Dutch Dance Sports kenmerkt zich door de manier van samenwerking met de bij ons aangesloten dansscholen, sportscholen en verenigingen. De dans- en toernooirichtlijnen van Dutch Dance Sports zijn dan ook in samenspraak met de bij ons aangesloten dansscholen, sportscholen en verenigingen tot stand gekomen en kunnen ieder jaar op de algemene ledenvergadering op verzoek besproken worden.

Deze richtlijnen zijn zodanig aangepast dat het voor een ieder, welke stijl of niveau dan ook, mogelijk is om bij Dutch Dance Sports te komen dansen. Er zijn geen verplichte figuren in de richtlijnen opgenomen daar wij van mening zijn dat een deelnemer alleen dat moet uitvoeren wat hij/zij daadwerkelijk beheerst. Wel zijn enkele beperkingen opgenomen in onze richtlijnen die erop gericht zijn onze deelnemers te beschermen en zodoende blessures te voorkomen.

Bij Dutch Dance Sports bestaat er geen verschil tussen de zogenaamde “Grote” en “Kleine” dansscholen, sportscholen en verenigingen. Iedere aangesloten dansschool, sportschool en vereniging is lid en wordt dan ook als zodanig behandeld. Verder wordt iedereen, met inachtneming van de geldende Dutch Dance Sports richtlijnen, zoveel mogelijk geholpen door het bestuur. Ieder bestuurslid is aanspreekbaar, natuurlijk indien de tijd dit toe laat.

Onze werkwijze is er op gebaseerd dat onze danssporttoernooien op een ontspannen manier verlopen. De deelnemers en toeschouwers van onze toernooien kunnen altijd genieten van een gezellige en ontspannen sfeer.

Dutch Dance Sports is ervan overtuigd dat ontspanning en topsport samen door een deur kunnen, het moet mogelijk zijn om op een ontspannen en leuke manier in contact te komen met deze fantastische en verslavende sport. Voor Dutch Dance Sports is het heel belangrijk dat jong en oud, ongeacht het niveau, samen hand in hand de danssport terugbrengen naar de gedachte waar het allemaal om begonnen is.

 

HET PLEZIER IN DANSEN MOET VOOROP STAAN

Alleen maar presteren staat niet voorop. Concurrentie is belangrijk maar plezier hebben in het dansen is het belangrijkste. Het presteren komt naar mate het niveau stijgt vanzelf maar moet zeker niet de negatieve boventoon gaan voeren. Dat men steeds meer en meer overtuigd raakt van onze doelstellingen moge blijken uit een steeds groter wordende ledenaantal van Dutch Dance Sports.

Is uw interesse gewekt? Bezoek dan eens een van onze toernooien, wij zullen u graag te woord staan of vraag info aan via deze site.