•  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Ondanks de Corona crisis heeft het bestuur niet stil gezeten en zijn we tot een aantal aanpassingen in ons reglement gekomen.

Vanaf aankomend seizoen hanteren we 2 niveaus in plaats van 3 niveau’s:
 • Nationaal (B)
 • Internationaal (A)
Hiermee vervalt de indeling prechamps-masters-stars volledig.

Nationaal (B):
De categorie ‘Nationaal’ is voor alle dansers die niet de intentie hebben om internationaal ons land te vertegenwoordigen. Er bestaat dus ook geen mogelijkheid om uitgezonden te worden.
In de categorie ‘Nationaal’ hebben we een versoepeling van de leeftijdsregels voor formations, groups en duo’s:
 • De oudste deelnemer bepaalt de leeftijdscategorie.
 • Er is geen beperking op onderling leeftijdsverschil.

Voor de categorie ‘Nationaal’ gelden de volgende regels mbt licentie, startnummer, ID en lidmaatschap:
 • Geen van de dansers in de categorie ‘Nationaal’ hoeft in het bezit te zijn van een danslicentie. Wel wordt er betaald per startnummer en dient iedere danser voorafgaand aan zijn/haar eerste wedstrijd bij DDS een kopie van een geldige ID te overhandigen.
  Dansers in de 'Nationale' categorieën betalen, naast de entree, de volgende bedragen voor hun startnummers:
  Solo: € 3,- per startnummer.
  Duo: € 6,- per startnummer (d.w.z., per 2 dansers).
  Groep: € 15,- per startnummer (d.w.z., voor het gehele team).
  Formatie: € 30,- per startnummer (d.w.z., voor het gehele team).
 • De inschrijvingen voor de categorie ‘Nationaal’ geschieden via de dansschool. Deze hoeft geen lid te zijn van DDS.

Internationaal (A):
Iedere danser in de categorie ‘Internationaal’ heeft een licentie en doet mee aan de ranking welke bepaalt wie er uitgezonden kan worden naar internationale wedstrijden.
Alle regels zijn overeenkomstig het IDO regelement, tenzij het DDS reglement anders bepaalt.
Voor de categorie ‘Internationaal’ gelden de volgende regels mbt licentie, startnummer, ID en lidmaatschap:
 • Elke danser in de categorie ‘Internationaal’ dient in het bezit te zijn van een danslicentie en dient voorafgaand aan zijn/haar eerste wedstrijd bij DDS een kopie van een geldige ID te overhandigen.
 • De inschrijvingen voor de categorie ‘Internationaal’ geschieden via de dansschool. Deze dient lid te zijn van DDS.

Overige aanpassingen/uitzonderingen:
 • Formations children, alle solo male categorieën & solo mini kids:
  Geen splitsing in nationaal/internationaal. Licentie is slechts noodzakelijk bij deelname aan internationale wedstrijden.
 • Solo male juniors:
  Hier vervalt de splitsing in junior 1 en junior 2. Daar deze regel wel bij IDO blijft gelden splitsen de  gekwalificeerden voor IDO wedstrijden zoals EK en WK zich in op in hun eigen leeftijd categorie. (junior 1 of junior 2).
Voor een overzicht met voorbeelden in de vorm van plaatjes, zie hier.

ID’s en betalingen licenties, startnummers en lidmaatschap
Tegenwoordig is alles digitaal en vooral snel mogelijk. Vanaf aanstaand seizoen laten we géén te late betalingen of inlevering van ID’s toe. Iedere deelnemer dient voorafgaand aan zijn/haar eerste wedstrijd bij DDS een kopie van een geldige ID te overhandigen. Niet inleveren of niet betalen is niet starten.

Geef ons even de tijd om ook alles op onze site aan te passen. Daar er dansscholen al bezig zijn met audities hebben we niet langer met het delen van deze informatie willen wachten.
De disciplines waarin bij Dutch Dance Sports wedstrijden gedanst wordt, zijn onderverdeeld in 3 hoofdgroepen: Streetdance, Performing Arts, en Couple Dances. Klik hieronder de afzonderlijke disciplines aan voor verdere informatie...

Web Links

Voor fotos, videos, en links naar andere organisaties, zie hier!

Facebook

Facebook