•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Resultaten

Verklaring punten:
De dansers worden beoordeeld op de volgende punten.
Techniek, compositie/choreografie en image. Bij showdance en production wordt ook beoordeeld op het element show.
Alle juryleden geven punten voor deze 3/4 elementen. Dit kan variëren van 1 tot 10 punten per element. Vervolgens wordt de deelnemer met de meeste punten als eerste geplaatst, de volgende als tweede enz. Hieruit komen evenveel resultaten als dat er juryleden zijn. De uiteindelijke uitslag is afhankelijk van de meerderheid van plaatsingen.
Vanaf seizoen 2016-2017 worden bij de disciplines waarbij ook op het element show beoordeeld wordt voortaan 1 tot 20 punten gegeven voor de elementen techniek en show (m.a.w., deze elementen tellen zwaarder).
Op deze site kunt u zowel het uitgebreide reglement als alle uitslagen teruglezen.