Opmerking vooraf: de inhoud van deze nieuwsbrief is nog steeds relevant voor seizoen 2023-2024.
De inhoud is aangepast naar aanleiding van gewijzigde IDO tarieven.


Sinds seizoen 2020-2021 hanteren we voortaan 2 in plaats van 3 niveaus bij de Hip Hop wedstrijden:

 • Nationaal (B-klasse), en
 • Internationaal (A-klasse)

Daarmee is de oude niveau-indeling (Prechamps, Master, en Star) helemaal komen te vervallen. Vanwege de Covid-19 pandemie is de nieuwe indeling tot dusver slechts toegepast bij een drietal online Hip Hop wedstrijden. Tijd dus om de ‘nieuwe’ regels nog eens toe te lichten voor aanvang van het wedstrijdseizoen 2021-2022.

Niveau Nationaal (B-klasse)

Het niveau ‘Nationaal’, ofwel de B-klasse, is bedoeld voor dansers die niet het niveau en/of de intentie hebben om internationaal ons land te vertegenwoordigen. Er is dus voor deze dansers geen mogelijkheid om internationaal uitgezonden te worden.

Voor het niveau ‘Nationaal’ is een versoepeling doorgevoerd van de leeftijdsregels voor formaties, groepen en duo’s:

 • De oudste danser in een team bepaalt (nog steeds) de leeftijdscategorie waarin gedanst moet worden.
 • Er is geen beperking ten aanzien van het onderlinge leeftijdsverschil van de dansers in een team.

Niveau Internationaal (A-klasse)

Het niveau ‘Internationaal’, ofwel de A-klasse, is bedoeld voor de gevorderde dansers die mogelijk de intentie hebben om internationaal ons land te vertegenwoordigen. Voor deze klasse gelden de volgende regels:

 • De regels van de IDO (International Dance Organisation), onder andere ten aanzien van de leeftijdssamenstelling van een team, zijn van toepassing.
 • Om internationaal te kunnen worden uitgezonden moet een danser in het bezit zijn van een danslicentie.
 • De positie op de ranking bepaalt wie er in aanmerking komen voor uitzending naar internationale wedstrijden.

Merk op: overstappen van de B- naar de A-klasse kan alleen als voldaan wordt aan de leeftijdsregels voor de A-klasse.

Ranking

Voor alle categorieën en niveaus (dus zowel A- als B-klasse) wordt een ranking bijgehouden. Per deelname aan een wedstrijd verdient een team rankingpunten, afhankelijk van de uitslag. Merk op dat een solo een team van 1 danser is…

Degene die aan het einde van het seizoen het meeste aantal punten heeft, mag zich rankingkampioen noemen. Om in de ranking opgenomen te kunnen worden, moet aan 1 van de volgende regels voldaan worden:

 • Een team van dansers is lid van een bij DDS aangesloten dansschool / vereniging, of
 • Elke danser van een team is in het bezit zijn van een danslicentie.

Opmerking: de uitslag van teams die niet in de ranking voorkomen wordt wel steeds meegenomen om het aantal behaalde rankingpunten te kunnen bepalen.

Betaling startnummers

Naast het betalen van de entree voor een wedstrijd aan de organisator zijn de volgende kosten voor startnummers verschuldigd aan DDS:

 • Solo: € 5,- per startnummer.
 • Duo: € 10,- per startnummer (d.w.z., per 2 dansers).
 • Groep: € 35,- per startnummer (d.w.z., voor het gehele team, 3-7 dansers).
 • Formatie: € 75,- per startnummer (d.w.z., voor het gehele team, 8-24 dansers).

Uitgezonderd van deze regel zijn de teams die lid zijn van een bij DDS aangesloten dansschool / vereniging mits, voor aanvang van een wedstrijd, elke danser van het team beschikt over een danslicentie. Teams die lid zijn van een bij DDS aangesloten dansschool / vereniging betalen dus ook voor het startnummer zolang en/of zodra 1 of meer dansers van het team niet over een danslicentie beschikken (bijvoorbeeld na wijziging van de teamsamenstelling).

Deelname aan Nederlands Kampioenschap Hip Hop

Aan het NK Hip Hop kan deelgenomen worden door elk team dat aan het einde van het wedstrijdseizoen voorkomt in de ranking. Dit is onafhankelijk of het team lid is van een bij DDS aangesloten dansschool / vereniging. Wel geldt dat aan een minimum aantal wedstrijden deelgenomen moet zijn:

 • Solo’s en duo’s: minimaal 1 wedstrijd.
 • Groepen en formaties: minimaal 2 wedstrijden.

De regels ten aanzien van het betalen voor de startnummers zijn ook van toepassing op het NK. De winnaars van het NK in de A-klasse mogen zich Nederlands Kampioen noemen; de winnaars in de B-klasse Bondskampioen.

Samenvatting

In de tabel hieronder is een en ander kort samengevat.

Overzichtsschema klassen A en B aangepast 20220418

Lees steeds een kolom van boven naar beneden.

Een voorbeeld:

Als gedanst wordt in klasse A, dan is strikte naleving van de leeftijdssamenstelling van het team van toepassing. Als de dansschool niet aangesloten is bij DDS, maar alle dansers van een team hebben wel een licentie, dan betaalt het team voor het startnummer, wordt het team in de ranking opgenomen en mag het aan het NK meedoen (mits voldaan is aan het minimum aantal wedstrijden). Het team kan uitgezonden worden naar internationale wedstrijden waarbij Dutch Dance Sports dan geen bijdrage in de startgelden levert.

Identiteitsbewijs

Iedere danser dient voorafgaand aan zijn/haar eerste wedstrijd bij DDS een kopie van een geldige ID te overhandigen (het burger servicenummer mag onleesbaar zijn gemaakt).Niet inleveren betekent niet starten.

Uitzonderingen

Een opsplitsing in A- en B-klasse komt niet voor bij de Formations Children, de Solo Mini Kids, en alle Solo Male leeftijdscategorieën.

 • Voor deze solo’s worden per definitie de strikte leeftijdsregels gehanteerd, voor de Formations Children niet.
 • De regels omtrent ranking, betaling voor startnummers en deelname aan NK zijn geldig.
 • Internationale uitzending is alleen mogelijk als voldaan wordt aan de internationale regels voor leeftijdssamenstelling, het team lid is van een bij DDS aangesloten dansschool / vereniging, en elke danser van het team een licentie heeft.

Voor de Solo Male Juniors geldt verder dat deze niet opgesplitst wordt in de leeftijdscategorieën Juniors 1 en Juniors 2. Daar deze regel wel bij IDO blijft gelden, splitsen de gekwalificeerden voor de internationale IDO wedstrijden zich op in hun eigen leeftijdscategorie (dus Juniors 1 of Juniors 2).

Contributie aangesloten dansscholen / verenigingen / sportscholen

De contributie om aangesloten te zijn als deelnemer/lid bij DDS bedraagt voor de dans- of sportschool / vereniging bedraagt slechts € 125,- per dansseizoen (oktober t/m september; € 75,- indien de factuur binnen 4 weken na verzending voldaan wordt).

Behalve Hip Hop kan ook deelgenomen worden aan wedstrijden in alle andere dansdisciplines die door DDS verzorgd worden. Deelnemers / leden van DDS ontvangen een persoonlijke inlogcode om dansers en teams via onze database voor wedstrijden in te schrijven. Daarnaast is er het voordeel dat de kosten voor deelname aan de wedstrijden voor de dansers gereduceerd kunnen worden (mits de dansers een licentie hebben à € 15,- per seizoen).

Betaling licenties, startnummers en lidmaatschap

Tegenwoordig kan vrijwel alles digitaal en is dus aan te bevelen. Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de wedstrijd bij DDS ontvangen te zijn op bankrekeningnummer NL85 RABO 0313 732 124 te Eersel.

Geef duidelijk aan waarvoor de betaling bedoeld is. Vergezel de betaling bij voorkeur met een e-mailbericht aanDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.met daarin bijvoorbeeld de namen van de dansers voor wie de licentiekosten betaald worden, of de teams waarvoor de startnummers betaald worden.