•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Algemeen

Algemene vragen over Dutch Dance Sports.

Mag ik als Adult een Hip Hop duo vormen met een Junior danser?

Vraag
Ik ben op grond van mijn geboortejaar een Adult danser. Ik zou graag een Hip Hop duo vormen met een Junior 2 danser. Mag dat?

Antwoord
Een danser uit een bepaalde leeftijdscategorie mag een Hip Hop duo vormen met een danser uit een jongere leeftijdscategorie. Het onderlinge leeftijdsverschil mag daarbij niet groter zijn dan 2 jaar als gedanst wordt in de klasse A (Gevorderd / Internationaal).
Voor de klasse B (Beginner / Nationaal) is het onderlinge leeftijdsverschil niet relevant.

Wat voorbeelden:

  • Een Adult danser geboren op 1 januari 2005 en een Junior 2 danser geboren op 1 januari 2006. Het onderlinge leeftijdsverschil is 1 jaar, dus mogen zij samen als Hip Hop duo aan de wedstrijden meedoen in zo wel klasse A als B.
  • Een Adult danser geboren op 1 januari 2003 en een Junior 2 danser geboren op 1 januari 2006. Het onderlinge leeftijdsverschil is hier 3 jaar, dus mogen zij als Hip Hop duo niet aan de wedstrijden deelnemen in de klasse A.
    Dit Hip Hop duo mag wel deelnemen aan wedstrijden in klasse B.
  • Een Adult danser kan per definitie, het leeftijdsverschil is immers minstens 5 jaar, nooit een Hip Hop duo vormen in klasse A met een danser uit de Children leeftijdscategorie. Wel mag een dergelijk duo deelnemen in klasse B.

Wijzigen van dansschool

Vraag
Ik ben in het nieuwe seizoen gaan dansen bij een andere dansschool. Ik heb al een startlicentie (nog van vorige seizoen). Moet ik nu een nieuw startlicentie aanvragen?

Antwoord
Ja. De startlicentie geldt per seizoen. Het is verstandig om de wisseling van dans- en/of sportschool even te melden bij het secretariaat.