•  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Inschrijven voor Dutch Dance Sports wedstrijden kan door dans- of sportscholen welke deelnemer zijn van DDS.
 • Aanmelden kan door dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en met een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel in te zenden naar het secretariaat van Dutch Dance Sports (mag via e-mail).
 • Na inschrijving ontvangt uw dans- of sportschool een toegangscode waarmee via internet de dansers aangemeld kunnen worden voor de wedstrijden.
 • Eveneens ontvangt u een toelichting 'hoe aan te melden voor wedstrijden'.
Wanneer de dans- of sportschool deelnemer (lid) is van Dutch Dance Sports:
 • wordt uw naam vermeld op onze site,
 • ontvangt u onze nieuwsbrieven,
 • ontvangt u korting op cursussen (bijv. jury-opleiding),
 • ontvangen teamcaptains een gratis entreebewijs voor de wedstrijden waaraan door het team wordt deelgenomen,
 • bestaat de mogelijkheid voor de dansers om uitgezonden te worden naar internationale wedstrijden.