•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Dutch Dance Sports

Door dit formulier te verzenden verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en dat u zich, na bevestiging van de inschrijving door DDS, houdt aan de statuten en reglementen van Dutch Dance Sports.
Gegevens eigenaar
Gegevens contactpersoon
Adres dans-/sportschool/club
Postadres