•  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Deelnemen aan wedstrijden

Informatie voor nieuwe deelnemers (leden)

Inschrijven voor Dutch Dance Sports wedstrijden kan door dans- of sportscholen welke deelnemer zijn van DDS.
 • Aanmelden kan door dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en met een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel in te zenden naar het secretariaat van Dutch Dance Sports (mag via e-mail).
 • Na inschrijving ontvangt uw dans- of sportschool een toegangscode waarmee via internet de dansers aangemeld kunnen worden voor de wedstrijden.
 • Eveneens ontvangt u een toelichting 'hoe aan te melden voor wedstrijden'.
Wanneer de dans- of sportschool deelnemer (lid) is van Dutch Dance Sports:
 • wordt uw naam vermeld op onze site,
 • ontvangt u onze nieuwsbrieven,
 • ontvangt u korting op cursussen (bijv. jury-opleiding),
 • ontvangen teamcaptains een gratis entreebewijs voor de wedstrijden waaraan door het team wordt deelgenomen,
 • bestaat de mogelijkheid voor de dansers om uitgezonden te worden naar internationale wedstrijden.

Contributie deelnemer(lid)maatschap dans- of sportschool

De contributie voor de dans- of sportschool bedraagt € 125,- per dansseizoen (oktober t/m september).
Bij tijdig betalen van de factuur kan het bedrag verlaagd worden naar € 75,-.
Voor indeling in categorieën en leeftijdscategorieën zie ons reglement.

Overige info

Per wedstrijd betaalt iedereen (dansers én bezoekers) de entree aan de organisator van de wedstrijd.

De (standaard) entreeprijs voor DDS wedstrijden voor zowel dansers als publiek bedraagt € 12,50 per persoon.
In de voorverkoop via internet (zie steeds de wedstrijdagenda voor de juiste link en voorverkoopperiode) bedraagt de entreeprijs € 10,80.

Let op: de Hip Hop Days Holland is een internationaal goedgekeurde wedstrijd waarvoor andere, hogere bedragen voor de entree gelden.