•  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Deelnemen aan wedstrijden

Informatie voor nieuwe deelnemers (leden)

Inschrijven voor Dutch Dance Sports wedstrijden kan door dans- of sportscholen welke deelnemer zijn van DDS.
 • Aanmelden kan door dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en met een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel in te zenden naar het secretariaat van Dutch Dance Sports (mag via e-mail).
 • Na inschrijving ontvangt uw dans- of sportschool een toegangscode waarmee via internet de dansers aangemeld kunnen worden voor de wedstrijden.
 • Eveneens ontvangt u een toelichting 'hoe aan te melden voor wedstrijden'.
Wanneer de dans- of sportschool deelnemer (lid) is van Dutch Dance Sports:
 • wordt uw naam vermeld op onze site,
 • ontvangt u onze nieuwsbrieven,
 • ontvangt u korting op cursussen (bijv. jury-opleiding),
 • ontvangen teamcaptains een gratis entreebewijs voor de wedstrijden waaraan door het team wordt deelgenomen,
 • bestaat de mogelijkheid voor de dansers om uitgezonden te worden naar internationale wedstrijden.

Contributie deelnemer(lid)maatschap dans- of sportschool

Categorie HIPHOP
De contributie voor de dans- of sportschool met dansers bedraagt € 125,- per dansseizoen. (Oktober t/m september).
  Categorie PERFORMING ARTS
De contributie voor de dans- of sportschool bedraagt € 75,= per dansseizoen. (Oktober t/m september).
In deze categorie zijn minder wedstrijden dan bij de Hip Hop.

Wanneer dansers in beide categorieën gaan meedoen geldt de contributie zoals vermeld bij Hip Hop.
Voor indeling in categorieën en leeftijdscategorieën zie ons reglement.

Informatie voor de dansers

De regels en kosten voor de HIP HOP dansers (dus uitgezonderd PERFORMING ARTS dansers en Belly Dance) zijn afhankelijk van het wel of geen deelnemer (lid) zijn van de dans- of sportschool.

Kijk hieronder voor de diverse mogelijkheden:

A. Dansschool WÉL deelnemer van DDS
 • Iedere sporter (in ons geval danser) moet geregistreerd zijn.
  Dit houdt in dat elke danser op de eerste wedstrijd waaraan hij/zij deelneemt, een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs dient in te leveren tesamen met een recente pasfoto.
 • Per dansseizoen betaald de danser eenmalig € 15,- voor een danslicentie.
 • De danser betaald niets per startnummer en kan het gehele dansseizoen in alle disciplines en categorieën deelnemen via de dansschool waarvoor men uitkomt.
 • Voor deelname aan de wedstrijden kan de dansschool zelf de dansers rechtsstreeks in het inschrijfsysteem aanmelden.
 • Komt een danser uit voor meerdere dansscholen, dan is men verplicht per dansschool een danslicentie af te nemen. Restrictie t.a.v. deelname: een danser mag slechts 1 keer per discipline/categorie aan een wedstrijd deelnemen. Voorbeeld: het is dus niet toegestaan om voor twee dansscholen uit te komen in de discipline/categorie Hip Hop Solo Males Adults.
 • De resultaten van de dansers/teams die via een deelnemende dansschool geregistreerd zijn worden automatisch opgenomen in de ranking. Deze dansers/teams hebben recht op deelname aan het NK voor de disciplines/categorieën waaraan men deelgenomen heeft.

B. Dansschool GÉÉN deelnemer van DDS met licentie
 • Iedere sporter (in ons geval danser) moet geregistreerd zijn.
  Dit houdt in dat elke danser op de eerste wedstrijd waaraan hij/zij deelneemt, een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs dient in te leveren tesamen met een recente pasfoto.
 • Per dansseizoen betaald de danser eenmalig € 15,- voor een danslicentie.
 • De danser betaald per startnummer per deelgenomen wedstrijd:
  € 3,- per startnummer solo
  € 6,- per startnummer duo
  € 15,- per startnummer small group
  € 30,- per startnummer formation / production.
 • Voor deelname aan de wedstrijden kan ingeschreven worden via electronische inschrijfformulieren op de DDS website.
 • De resultaten van de dansers/teams die geregistreerd zijn worden opgenomen in de ranking. Deze dansers/teams hebben recht op deelname aan het NK voor de disciplines/categorieën waaraan men deelgenomen heeft.
 • Komt een danser uit voor meerdere dansscholen, dan geldt de volgende restrictie t.a.v. deelname: een danser mag slechts 1 keer per discipline/categorie aan een wedstrijd deelnemen. Voorbeeld: het is dus niet toegestaan om voor twee dansscholen op dezelfde wedstrijd uit te komen in de discipline/categorie Hip Hop Solo Males Adults.

C. Dansschool geen deelnemer van DDS zonder licentie
Wanneer de individuele danser (of groep) slechts een paar maal per dansseizoen aan een wedstrijd wil meedoen gelden de regels zoals vermeld onder B, doch dan zijn de licentiekosten niet verplicht. Men komt dan niet in aanmerking voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap of voor uitzending naar internationale wedstrijden.
 • Iedere sporter (in ons geval danser) moet geregistreerd zijn.
  Dit houdt in dat elke danser op de eerste wedstrijd waaraan hij/zij deelneemt, een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs dient in te leveren tesamen met een recente pasfoto.
 • De danser betaald per startnummer per deelgenomen wedstrijd:
  € 3,- per startnummer solo
  € 6,- per startnummer duo
  € 15,- per startnummer small group
  € 30,- per startnummer formation / production.
 • Voor deelname aan de wedstrijden kan ingeschreven worden via electronische inschrijfformulieren op de DDS website.
 • De resultaten van de dansers/teams die niet geregistreerd zijn worden niet opgenomen in de ranking.
  Deze dansers/teams hebben geen recht op deelname aan het NK voor de disciplines/categorieën waaraan men deelgenomen heeft.
 • Komt een danser uit voor meerdere dansscholen, dan geldt de volgende restrictie t.a.v. deelname: een danser mag slechts 1 keer per discipline/categorie aan een wedstrijd deelnemen. Voorbeeld: het is dus niet toegestaan om voor twee dansscholen op dezelfde wedstrijd uit te komen in de discipline/categorie Hip Hop Solo Males Adults.


Aanmelden voor de wedstrijden kan in de regel tot 2 weken voor de betreffende wedstrijddatum.

Overige info

Per wedstrijd betaalt iedereen (dansers én bezoekers) de entree aan de organisator van de wedstrijd.

De (standaard) entreeprijs voor DDS wedstrijden voor zowel dansers als publiek bedraagt € 12,50 per persoon.
In de voorverkoop via internet (zie steeds de wedstrijdagenda voor de juiste link en voorverkoopperiode) bedraagt de entreeprijs € 10,00.

Let op: de Hip Hop Days Holland is een internationaal goedgekeurde wedstrijd waarvoor andere, hogere bedragen voor de entree gelden.