•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Deelnemen aan wedstrijden

De contributie voor de dans- of sportschool bedraagt € 125,- per dansseizoen (oktober t/m september).
Bij tijdig betalen van de factuur kan het bedrag verlaagd worden naar € 75,-.
Voor indeling in categorieën en leeftijdscategorieën zie ons reglement.